KONGREMİZ ULUSLARARASI AKREDİTASYONA SAHİPTİR
- 7 ülkeden araştırmacı ve akademisyenlerin katılımı
- Çok uluslu bilim kuruluna sahip olması
- ISBN'li kongre kitabı yayını
- Gönderilen özet metinler ve tam metinlerin titizlikle hakem kontrolünden geçirilmesi 
yönleriyle ULUSLARARASI KONGRE niteliğindedir; 
Bilindiği üzere ülkemizde DOÇENTLİK ve AKADEMİK TEŞVİK kriterleri farklı mevzuatlar çerçevesinde iki farklı kurum tarafından (ÜAK ve YÖK) değerlendirilmektedir.  

 

​Doçentlik: ÜAK mevzuatına göre kongremiz uluslararası niteliktedir. Öğretim üyeliği/öğretim görevliliği atamaları,  doçentlik ve profesörlük kadrolarına atamalarda esas alınan kriterlerin tamamını karşılamaktadır.

Akademik Teşvik: 2020 Akademik teşvik kriterlerine göre bildirilerin yarıdan fazlasının yabancı katılımcılar tarafından sunulması (ve bu yabancıların en az 5 farklı ülkeden olması) gerekmektedir. Kongremize 7 ülkeden araştırmacılar katılarak tamamı canlı olarak bağlanıp sunumlarını yapacaklardır. Toplam katılımcılar içerisinde Türkiye kontenjanı %45 olarak belirlenmiştir. Kongremiz teşvik kriterlerini karşılamaktadır

DEVELOPED BY EUROASIA JOURNALS

 ALL RIGHTS ARE RESERVED - 2020