KONGREMİZ ULUSLARARASI AKREDİTASYONA SAHİPTİR
- 6 farklı ülkeden araştırmacı ve akademisyenlerin katılımı
- Çok uluslu bilim kuruluna sahip olması
- ISBN'li kongre kitabı yayını
- Gönderilen özet metinler ve tam metinlerin titizlikle hakem kontrolünden geçirilmesi 
yönleriyle ULUSLARARASI KONGRE niteliğindedir; 
Bilindiği üzere ülkemizde DOÇENTLİK ve AKADEMİK TEŞVİK kriterleri farklı mevzuatlar çerçevesinde iki farklı kurum tarafından (ÜAK ve YÖK) değerlendirilmektedir.  

 

​Doçentlik: ÜAK mevzuatına göre kongremiz uluslararası niteliktedir. Öğretim üyeliği/öğretim görevliliği atamaları,  doçentlik ve profesörlük kadrolarına atamalarda esas alınan kriterlerin tamamını karşılamaktadır.

Teşvik: Kongre düzenleme kurulu olarak kongremize hangi ülkelerden kaç bildiri geleceğini henüz ön görememekteyiz. Son başvuru tarihi itibariyle durum netlik kazanacaktır. Ancak yurt dışı kongre tecrübelerimize dayanarak yabancı katılımcı sayısının çok büyük bir ihtimalle %50'nin üzerinde olacağını tahmin etmekteyiz. 22 Şubat 2020 tarihi itibariyle Türkiye'den 35 başvuru ve Azerbaycan, Rusya, Gürcistan, İran, Afganistan ve Ukrayna'dan da 58 başvuru gelmiştir. Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan'a duyurular henüz yapılmıştır ve kısa süre içerisinde bu ülkelerden de başvurular alınacaktır.  
Kongre başvuru süreci içerisinde %50'den fazla yabancı katılımcı oranının korunması için gerekli tedbirler alınacaktır. Türkiye'den yapılan başvuralar bu oran da (%50'den fazla yabancı katılımcı oranı) dikkate alınarak değerlendirilecektir.
Kongre sonrası 2020 TEŞVİK Yönetmeliğine uygun yayın yapmak için lütfen yayın alternatiflerimize bakınız (tıklayınız)

DEVELOPED BY EUROASIA JOURNALS

 ALL RIGHTS ARE RESERVED - 2020