KONGREMİZ ULUSLARARASI AKREDİTASYONA SAHİPTİR
DOÇENTLİK ve AKADEMİK TEŞVİK
- 26 ülkeden araştırmacı ve akademisyenlerin katılımı

- Çok uluslu bilim kuruluna sahip olması
- ISBN'li kongre kitabı yayını
- Gönderilen özet metinler ve tam metinlerin titizlikle hakem kontrolünden geçirilmesi 
yönleriyle ULUSLARARASI KONGRE niteliğindedir
- Doçentlik ve akademik teşvik kriterlerini karşılamaktadır
Teşvik Yönetmeliği hükümlerine göre yurt içinde ya da yurt dışında düzenlenen bir bilimsel etkinliğin teşvik kapsamında olabilmesi için katılımcıların yarıdan fazlasının yabancı olması ve bu yabancı katılımcıların da en az  ülkeden olması gerekmektedir. Kongremize 26 ülkeden araştırmacı ve akademisyenler katılacaklardır. Ayrıca Türkiye'den gelen bildiriler %51 yabancı katılımcı oranını koruyabilmek için başvuru sırasına göre kabul edilecektir. Sempozyumumuz Akademik teşvik ve doçentlik kriterlerini karşılamaktadır