top of page
KONGREMİZ ULUSLARARASI AKREDİTASYONA SAHİPTİR
KONGREMİZ ULUSLARARASI AKREDİTASYONA SAHİPTİR

Bilindiği üzere ülkemizde DOÇENTLİK ve AKADEMİK TEŞVİK kriterleri farklı mevzuatlar çerçevesinde iki farklı kurum tarafından (ÜAK ve YÖK) değerlendirilmektedir.


​Doçentlik:
ÜAK mevzuatına göre kongremiz uluslararası niteliktedir. Öğretim üyeliği/öğretim görevliliği atamaları,  doçentlik ve profesörlük kadrolarına atamalarda esas alınan kriterlerin tamamını (9 Ağustos 2023 tarihli değişiklik dahil olmak üzere) karşılamaktadır. Düzenleme kurulu üyeleri resmi görevlendirme yazısı kongre sonrası katılımcılarla paylaşılacaktır

Teşvik: 
YÖK akademik teşvik mevzuatına göre, uluslararası bir kongrenin akademik teşvik şartlarını karşılayabilmesi için sunulan bildirilerin yarıdan fazlasının Türkiye dışından olması ve kongreye en az 5 ülkeden (Türkiye hariç) katılım sağlanması gerekmektedir. Kongremize bugüne kadar (26 Ağustos) 9 ülkeden başvuru alınmıştır. Kongremiz kapsamında Türkiye için %45 kontenjan ayrılmıştır. Türkiye'den gelen başvurular bu kota korunacak şekilde değerlendirmeye alınmıştır. Kongremiz akademik teşvik kriterlerini karşılamaktadır.
Not: Bir önceki Kongremize 26 ülkeden online ve yüz yüze katılım sağlanmıştır.

 
bottom of page