top of page

Bildiri Konuları
 

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler |  Social, Humanities and Administrative Sciences

Eğitim Bilimleri |  Educational Sciences

Fen Bilimleri I Sciences

Sağlık Bilimleri | Health Sciences

Mühendislik Bilimleri | Engineering Sciences

Mimarlık, Planlama ve Tasarım | Architecture, Planning and Design

Lisansüstü araştırmalar | Graduate Researches


alanında yazılmış olan tüm özgün çalışmalara açıktır.

bottom of page