top of page


KONGRE  YERİ
 Adana
Kongre resmi dilleri:
Türkçe, Azerbaycan Türkçesi
Türkçenin tüm lehçeleri
İngilizce, Rusça

bottom of page