SEMPOZYUM TAKVİMİ

Özetlerin gönderilebileceği son gün
15 Kasım 2021
Kayıt ücretinin yatırılması ve kayıt için son gün
18 Kasım 2021
Sempozyum Programının ilanı
23 Kasım 2021
Son Tam Metin Gönderim Tarihi
10 Aralık 2021
Sempozyum  Kitabı
KESİN YAYIN TARİHİ
25 Aralık 2021

Tam Metin Gönderim Son Günü hiç bir şekilde uzatılmayacaktır
Gönderdiğiniz tam metinlerin içeriğinde sonradan herhangi bir değişiklik yapmanız mümkün değildir.
Bu sebeple tam metinlerinizin son halini gönderiniz
TAM METİN ZORUNLULUĞU YOKTUR