top of page

ÖZET BİLDİRİLERİN YAYINI   

Bildiri özetleri, kongre tarihinden itibaren bir haftalık bir süre zarfında özel ISBN numarası ile e-kitap olarak yayınlanacaktır. Yayın sonrası yazarlara e-mail yolu ile bilgilendirme yapılacaktır.

 

TAM METİN ÇALIŞMALARININ YAYINLANMASI

KONGRE BİLDİRİ KİTABINDA YAYIN

Bildiri tam metinleri, sempozyum tarihinden itibaren bir aylık süre zarfında özel ISBN numarası ile e-kitap olarak yayınlanacaktır. Yayın sonrası yazarlara e-mail yolu ile bilgilendirme yapılacaktır.

DERGİLERDE YAYIN

ICONTECH Journal : Fen Bilimleri ve Mühendislik alanında 5 yıldır yayın yapan uluslararası hakemli ve indeksli bir dergidir. 2020 doçentlik kriterlerini karşılamaktadır. Sempozyum katılımcılarımız tam metinlerini bu dergide makale olarak yayınlatmak isterlerse en geç 15 Ekim 2022 tarihine kadar doğrudan doğruya dergiye (dergi yazım kurallarına uygun olarak) göndermeleri gerekmektedir. Katılımcılarımızın makaleleri dergi hakem sürecini geçmesi şartıyla yayınlanabilecektir. Katılımcılarımız için dergi başvuru ücreti 200 TL'dir

http://icontechjournal.com/

Ispec Journal of Social  Sciences and Humanities: Sosyal ve beşeri bilimler alanında 5 yıldır yayın yapan uluslararası hakemli ve indeksli bir dergidir. 2020  doçentlik kriterlerini karşılamaktadır. Kongre katılımcılarımız tam metinlerini bu dergide makale olarak yayınlatmak isterlerse en geç 15 Ekim 2022 tarihine kadar doğrudan doğruya dergiye (dergi yazım kurallarına uygun olarak) göndermeleri gerekmektedir. Katılımcılarımızın makaleleri dergi hakem sürecini geçmesi şartıyla yayınlanabilecektir. Katılımcılarımız için dergi başvuru ücreti 200 TL'dir

http://ispecjournal.org/

bottom of page