ÖZET BİLDİRİLERİN YAYINI   

Bildiri özetleri, sempozyum tarihinden itibaren bir haftalık bir süre zarfında özel ISBN numarası ile e-kitap olarak yayınlanacaktır. Yayın sonrası yazarlara e-mail yolu ile bilgilendirme yapılacaktır.

 

TAM METİN ÇALIŞMALARININ YAYINLANMASI

KONGRE BİLDİRİ KİTABINDA YAYIN

Bildiri tam metinleri, sempozyum tarihinden itibaren bir aylık süre zarfında özel ISBN numarası ile e-kitap olarak yayınlanacaktır. Yayın sonrası yazarlara e-mail yolu ile bilgilendirme yapılacaktır.

​​

KONGREDEN BAĞIMSIZ EDİTÖRLÜ ULUSLARARASI KİTAP BÖLÜMÜ OLARAK YAYIN

Dileyen katılımcılarımızın tam metinleri sempozyum kitabından bağımsız olarak 7 yıllık uluslararası yayınevi tarafından (doçentlik ve 2021 teşvik kriterlerine göre tanınmış uluslararası yayınevi olan İKSAD yayınevi) uluslararası kitap bölümü olarak yayınlanacaktır. Söz konusu kitap doçentlik ve 2021 teşvik kriterlerine uygundur. Uluslararası kitap bölümü yayın ücreti sempozyum katılımcılarımız için 320 TL'dir. Bu yayın alternatifini seçmeniz halinde tam metinlerinizi sempozyum mail adresine DEĞİL, doğrudan İKSAD yayınevine göndermeniz (iksadyayinevi@gmail.com) gerekmektedir.

www.iksadyayinevi.com

DERGİLERDE YAYIN

ICONTECH Journal : Fen Bilimleri ve Mühendislik alanında 5 yıldır yayın yapan uluslararası hakemli ve indeksli bir dergidir. 2020 doçentlik kriterlerini karşılamaktadır. Sempozyum katılımcılarımız tam metinlerini bu dergide makale olarak yayınlatmak isterlerse en geç 15 Mayıs 2021 tarihine kadar doğrudan doğruya dergiye (dergi yazım kurallarına uygun olarak) göndermeleri gerekmektedir. Katılımcılarımızın makaleleri dergi hakem sürecini geçmesi şartıyla yayınlanabilecektir. Katılımcılarımız için dergi yayın ücreti 150 TL'dir

http://icontechjournal.com/

Ispec Journal of Social  Sciences and Humanities: Sosyal ve beşeri bilimler alanında 5 yıldır yayın yapan uluslararası hakemli ve indeksli bir dergidir. 2020  doçentlik kriterlerini karşılamaktadır. Sempozyum katılımcılarımız tam metinlerini bu dergide makale olarak yayınlatmak isterlerse en geç 15 Mayıs 2021 tarihine kadar doğrudan doğruya dergiye (dergi yazım kurallarına uygun olarak) göndermeleri gerekmektedir. Katılımcılarımızın makaleleri dergi hakem sürecini geçmesi şartıyla yayınlanabilecektir. Katılımcılarımız için dergi yayın ücreti 150 TL'dir

http://ispecjournal.org/